Rejestracja

+48 784 525 160

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzamy wywiad na który składać się będą pytania dotyczące przyczyn powstawania dolegliwości, aktualnych objawów bólu, dotychczasowego sposobu leczenia oraz przyjmowanych leków. Zebrane informację zapisujemy w ankiecie pacjenta. Służy ona do planowania oraz monitorowania przebiegu procesu fizjoterapii. Należy przynieść ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość z numerem PESEL.